20030517 Sverige, Ystad Bergengrenska trädgården - jsp007