20160501 Sverige, Malmö Västra Hamnen iPhone - jsp007